Chad Holland

When I hear the word Israel, I think of God’s faithfulness in action…

Carl-Gustaf Severin

För det första blev jag en kristen när jag hörde budskapet om Israel…

Sara Ask

När jag hör ordet ISRAEL tänker jag på Guds egendomsfolk och det Guds mirakel detta land och dess folk är…

Amir Tsarfati

I can tell you with certainty that one of the primary things Israel reminds me of is God’s faithfulness…