Jesu sista måltid

De flesta av oss vet nog att det var den judiska påsken som firades och påskmåltiden var den måltid som…

Kristus, Israel och du

Något som kan vara klurigt att fatta när man läser Bibeln är de ställen som verkar avgörande för…

Jonas Adolfsson

Jag tänker på den enda verkliga demokratin i Mellanöstern och landet som Gud själv utvalt till sitt egendomsland. Det är också landet som jag…

Petra Kahn Nord

När jag hör ordet Israel så känner jag tillhörighet och kärlek. Israel är så mycket för mig. Det är ett land som jag älskar att besöka och turista i. Min bror med familj bor där…

Joakim Lundqvist

När jag hör ’Israel’ tänker jag på det land och det folk som är roten till hela min tro. Jag minns alla fantastiska besök som jag har gjort i landet…