Veckans: Vad tänker du?

Bim Möller

Vad tänker du på när du hör ordet Israel?

Vad tänker JAG på då jag hör ordet/namnet Israel? Vad känner jag?

Min första känsla är nog SORG!

Jag tänker på det som varit Israels historia, som ju också är namnets betydelse: ”Den som kämpat med Gud”. Israels folk har haft en flera-hundra-årig kamp – inte bara med Gud – utan också med människor, som på olika sätt sökt förinta och förtrycka judar över hela vår värld. Så var det i Gamla tider, så är det än idag. Antisemitismen lever tyvärr kvar både i attityder mot staten Israel men också mot enskilda individer och judiska grupper bosatta i olika länder i vår värld.

Den andra känslan jag får är TACKSAMHET!

Jag tänker då på allt Israels folk gett vår värld – speciellt oss i Västvärlden – och framför allt kyrkan. Av det judiska folket har vi fått grunden till mänskliga rättigheter (genom de 10 budorden som Mose gav), vi har fått världens mest lästa bok (Bibeln) och Jesus från Nasaret, den judiske Rabbi/lärare som kyrkan bekänner och tror på. Kyrkan bekänner att juden Jesus är den av profeterna utlovade Messias/befriaren (på grekiska: Kristus). Kyrkan har, tyvärr, ofta varit en del av de krafter som förföljt och förtryckt det judiska folket genom historien – inte minst under andra världskriget – och uttryckt många fördomar mot judar, ett agerande som gett fruktansvärda konsekvenser i historien.

P.g.a. detta är min tredje känsla: ANSVAR!

Det judiska folket bor utspridda i olika delar av världen men behöver också ett eget land. Nej, jag är inte partipolitisk. Jag stöder Israels land oavsett om det regeras av en vänster- eller en högerregering! Mitt ansvar – som del av kyrkan i världen – är grundat på, tacksamhet för vad vi som kyrka – och jag som enskild troende person – fått ta emot genom detta folk. Och p g a kyrkans skuld vill jag gärna försöka ge tillbaka litet av den Välsignelse som jag fått ta emot och får del av även idag.

Jag försöker att på olika sätt med mina gåvor – personliga och/eller ekonomiska – engagera mig i jude-kristna relationer och i organisationer som stöder de ideal jag har. Jag vill uppmuntra andra kristna att vara en del av att bygga upp det som raserats, motarbeta antisemitism och uttrycka glädje över och tacksamhet gentemot det folk som gett oss så mycket.

För, som kyrkans rabbin och Mästare sade: ”Frälsningen kommer från judarna!” (Johannes evangelium, kapitel 4 vers 22).

/ Bim Möller, Präst i Svenska kyrkan

· Även styrelsemedlem i SMDA – svenska vänföreningen till Magen David Adom (Magen David Adom är Israels motsvarighet till Röda Korset).

· Medlem i ”Samarbetsrådet för Judar och Kristna”.

· Sångare/musiker i duon: ”RimBim”- en judisk-kristen musikgrupp med musik från den judiska kulturen som framträder i såväl judiska som kristna sammanhang.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan