heta tips på värdefulla

nyhetsbrev

Nyheter om Israel är ofta negativt laddade, ensidiga och ryckta ur sitt sammanhang. Men det finns vägar att få reda på nyheter som är balanserade, påvisar verkligheten och sanningen. Israels Vänner vill genom arbetet ”Varför Israel?” erbjuda dessa nyheter som sällan syns i den allmänna median och därigenom vara en röst för Israel.

När all fakta läggs fram kommer det fortfarande inte vara svart eller vitt, men detta skapar en god och sund bas att utgå ifrån.

kolla in dessa

nyhetsbrev

Israelnytt

Vänskapsförbundet Sverige-Israel
Vänskapsförbundet Sverige-Israel arbetar för att öka kunskapen om Israel, öka förståelsen för Israel och stärka banden mellan Sverige och Israel. Deras nyhetsbrev, Israelnytt, skickas ut veckovis och är en sammanställning av läsvärda och balanserade nyhetsartiklar, debattartiklar, notiser m.m. hämtade från hemsidor och tidningar under veckan som gått.
Prenumerera här

Nyheter från Israel

Paul Widén
"Svensk nyhetsrapportering från Israel är idag mycket bristfällig. ”Gammelmedia” går med förlust, vilket gör att färre svenska journalister är på plats. Ändå väljer många nyhetsredaktioner att ge stort utrymme åt just konflikten mellan Israel och palestinierna. För att kompensera för avsaknaden av rapporterande journalister tar därför svenska dagstidningar in mycket material från nyhetsbyråer. Detta material är kortfattat och förenklat, vilket gör att kunniga nyhetskonsumenter ofta uppfattar rapporteringen som vinklad och partiskt. Det är ovanligt att nyheterna ges ett sammanhang eller en bakgrund, vilket också bidrar till denna uppfattning. Ambitionen med den här bloggen (paulwiden.se) är att förmedla ett initierat perspektiv från Israel, både genom nyhetsrapportering och i analyser."
paulwiden.se

Nyheter från Israel

Paul Widén
"Ambitionen med den här bloggen (paulwiden.se) är att förmedla ett initierat perspektiv från Israel, både genom nyhetsrapportering och i analyser."
paulwiden.se

European Coalition for Israel

Europeiska koalitionen för Israel (ECI) mobiliserar kristna organisationer, kyrkor och gräsrotsaktivister med olika bakgrund för att bl.a: ta itu med frågor om växande antisemitism i Europa, argumentera för ett mer balanserat perspektiv på de olika Israel-relaterade frågorna och erkänna och främja det judiska folkets, deras kulturs och värderingars viktiga bidrag till mänskligheten.

ECI var inte den första organisationen, baserad på kristna värderingar och tro, att uttrycka solidaritet med det judiska folket; det var dock först med att omsätta dessa ord i handling genom att öppna ett kontor i Bryssel och engagera sig med EU-institutionerna.
ec4i.org

European Coalition for Israel

Europeiska koalitionen för Israel (ECI) mobiliserar kristna organisationer, kyrkor och gräsrotsaktivister med olika bakgrund för att bl.a: ta itu med frågor om växande antisemitism i Europa, argumentera för ett mer balanserat perspektiv på de olika Israel-relaterade frågorna och erkänna och främja det judiska folkets, deras kulturs och värderingars viktiga bidrag till mänskligheten.
ec4i.org

Kehila News

Kehila betyder församling på hebreiska och Kehila News är en nyhetsplattform för de messianska/kristna i Israel. Visionen är att nå ut till kristna över hela världen som älskar Israel med nyheter med ett bibliskt perspektiv från messianska troende och församlingar i Israel.
Prenumerera här

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan