Veckans: Vad tänker du?

Owe Lindeskär

Vad tänker du på när du hör ordet Israel?

Man kan konstatera att Israel är ett litet land i Mellersta Östern omgiven av arabiska folk och länder som är fientligt inställda till Israel. Man kan konstatera att Israel har välsignat världen med vetenskap och forskning på många olika områden och att deras kultur är väl känd över världen. Man kan tänka på att Israel är ett vackert land med en underbar natur.

Framför allt tänker jag på deras historia, som är unik och inget annat land eller folk har rötter som Israel har. Abraham, deras stamfader fick kallelsen och uppdraget från Gud. Och det folk som föddes blev uppkallat efter Guds heliga namn, vilket betyder att de tillhör Gud och denna utkorelse är evig till sin karaktär. Därigenom är Israels folk Guds ”egendomsfolk.”

Sedan Abrahams dagar har Gud sänt profeter som varnat, väglett och tröstat folket genom deras brokiga historia. Den kallelse Gud gav Israel var att Jesus Guds son skulle födas som jude och därmed blev Israels folk bärare av ett messianskt uppdrag som ledde fram till Jesu födelse, Hans liv och Hans död och Hans uppståndelse.

Man skulle kunna se på Israel ur tre olika perspektiv.

Först gäller det deras intressanta historia. Efter den exil som drabbade dem år 70 när Jerusalem intogs och templet förstördes, påbörjades deras flykt från Israels land. Judarna kom till världens alla länder och först i vår tid samlas de tillbaka till sitt land som de fick tillbaka 1948.

Det är ett under att judarna bevarade sin religion, sitt språk och sin kultur efter en så lång diaspora. Deras upprättelse som folk, land och nation är också ett under.

Samtidigt som Israel utropades som en självständig stat angreps de av ett antal stater. Israels grannar ogillade att det judiska folket fick detta landområde och de ville direkt utplåna dem och sudda ut dem från jordens yta. Det var naturligtvis ett mirakel av stora mått att Israel besegrade dessa angripare, eftersom deras militära förmåga inte var utvecklad och tillräcklig samma dag som nationen utropades. Mycket mer kunde sägas om deras bibliska historia och om deras moderna historia.

På samma sätt kommer Gud att handla med detta sitt egendomsfolk även i framtiden. I det tusenåriga fridsriket som kommer att upprättas på jorden kommer Messias att samarbeta med judarna, eftersom Han aldrig har ångrat sin utkorelse till detta folk.

Ett tredje perspektiv är Israels situation i dag. Israel är mycket utsatt från ett antal länder som hotar dem till sin existens. Nuläget är den att antisemitismen ökar inte bara bland Israels grannar utan i hela världen. Världen har inte lärt sig av förintelsen, eftersom hatet mot Israel och judarna växer i Sverige och i världen.

När jag tänker på Israel, ser jag att de har sin tilltro till Messias som kommer som deras räddare och frälsare. Det finns självklart sekulariserade judar som inte är religiösa. Detta till trots finns en förväntan till att Messias, vem han än är, blir deras hjälpare. Vid Kristi återkomst skall de se att Jesus är deras Messias eftersom ”fjäll” faller från deras ansikten så att de kan se Honom som sin räddare.

Jag ser Israel i dessa tre perspektiv och det är mycket intressant och mycket aktuellt.

/ Owe Lindeskär – Evangelist, författare

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan