Varför talar bibeln så mycket om israel?

Börjar vi bläddra i Bibeln och läser både Gamla och Nya Testamentet kommer vi återkommande, från början till slut, att stöta på just Israel (närmare bestämt 2357 gånger). Man kan snart förstå att det inte bara är ett ämne bland andra ämnen, utan något Gud bryr sig om av hela sitt hjärta och hela sin själ (Jer 32:41). Herrens kärlek och nåd för hela mänskligheten är svaret på frågan och Han har utvalt ett folk och ett land att spela en central roll i denna frälsningsplan som gäller dig:

”HERREN sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”

Första Moseboken 12:1-3

Dessa verser är själva grundplattan som riktar in hela den fortsatta Bibelhistorien och får oss att förstå hur alltsammans hänger ihop. För ca 4000 år sedan talar Herren om för ett äldre par, Abram och Saraj (senare Abraham och Sara), att de ska bli ett folk, det judiska folket och att de ska få ett land, landet Israel som kommer att bli en central punkt för hela världshistoriens utveckling. Hela processen kring det här kommer att leda till välsignelse för människor från alla jordens folk.

Det här är första gången Gud visar att det judiska folket ska bli Guds unika egendomsfolk och en ”vattendelare” för hela mänskligheten. För att få förståelse för det här måste man se kopplingen som Gud gör. Han talar om folket som sitt folk, om landet som sitt land och om sig själv som deras Gud. Samtidigt har folket sin sanna identitet enbart i sin Gud. Det går inte att ta miste på den mycket personliga kopplingen. Profeten Sakarja skriver:

”…Den som rör vid er, rör vid Hans ögonsten.”

Sakarja 2:8

Vad hade de gjort för att vara förtjänta av detta? Ingenting! De var inte perfekta. Vi måste förstå att Gud väljer ut det judiska folket av nåd och vidare att Hans handlande med sitt folk är ett tecken på Hans nåd. Det judiska folket är också kallade att vara förmedlare av Guds nåd. Genom det judiska folket skulle välsignelse komma till resten av mänskligheten, vilket fullbordas genom Jesus; judarnas, och hela världens, Messias.

Eftersom det judiska folkets kallelse som Guds folk är byggt endast på nåd och inte deras egen fromhet eller duktighet, så innebär det ju rimligtvis att Gud inte drar tillbaka denna kallelse. Vi märker det gång på gång i Bibelordet där Gud upprepar att de är Hans folk. Hur länge? För evigt. Detta blir tydligt i Jeremia kapitel 31 som var en tid då folket verkligen befann sig på botten och hade misskött sig grovt:

”Så säger HERREN, Han som har satt solen till att lysa om dagen och ordnat månen och stjärnorna till att lysa om natten, Han som rör upp havet så att vågorna dånar, HERREN Sebaot är Hans namn: Om denna ordning upphör inför mig, säger HERREN, först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid.”

Jeremia 31:35-36

Om man är tveksam, så blir det tydligt i den här texten att judarna fortfarande är Guds folk. Detta innebär inte en gratisbiljett till himlen. Nåden måste fortfarande tas emot, ett eget beslut måste fattas. Men det judiska folkets kallelse att vara Guds folk och förmedlare av Hans nåd och trofasthet har inte upphört.

”Är vi trolösa förblir Han trofast, för Han kan inte förneka sig själv.”

Andra Timotheusbrevet 2:13

Med Bibelordet för ögonen förstår vi det judiska folkets och landet Israels betydelse historiskt, idag och i den framtid som väntar där vår Frälsare Jesus kommer åter.

Läs vidare

Diskussion

1. Vad tänker du när du hör eller läser om Israel?

2. Tycker du att Bibeln talar mycket om Israel?

3. På vilket sätt kan Israel vara en nyckel till att förstå Bibeln?

video

Nästa fråga

Varför har Gud gett Israel eviga löften?

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan