Veckans: Vad tänker du?

Hania Rosenberg

Vad tänker du på när du hör ordet Israel?

Jag får ofta frågan vad Israel betyder för mig. Svaret måste bli: Israel är min andliga hemvist!

Som mycket ung flicka kom jag till Sverige efter andra världskriget från ett krigshärjat land. Det var i början svårt att orientera sig i den nya verkligheten. Men efterhand kom jag att finna mig tillrätta med skola och kamrater. Dock fanns ett frågetecken i vardagen. Vilken var min tro mitt i allt det nya som omgav mig?

Svaret måste bli ett enda. Jag föddes som judinna och här i vårt fria land kunde jag välja min tro och förbli min religion trogen. I mitt forna hemland var detta inte möjligt under Andra världskriget för att judarna förföljdes och mördades systematiskt av ockupationsmakten.  Hur skulle jag kunna hitta mig själv inom den judiska tron? Jag hade inga kunskaper och sökte mig därför till omgivningar som kunde visa mig vägen. Genom ordningen i Gamla testamentet blev jag medveten om det judiska årets kretslopp.

Från det år då staten Israels grundades fick världens judar ett hemland innebärande stor trygghet för hela det judiska folket. Men alla är välkomna till Israel för att söka kunskap i sina trosinriktningar och uppleva andlig gemenskap. Idag finns det kristna och judiska samfund som omfamnar det gemensamma i våra religioner.  Vi judar står inte längre ensamma.

Vi har vänner.

/Hania Rosenberg, Förintelseöverlevare och föreläsare

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan