höra & göra

till dig som vill göra skillnad

höra & göra

till dig som vill göra skillnad

höra & göra

vad gör du med det du hört?

Man kan höra och lära sig mycket gott, men det är också viktigt att ställa sig frågan vad jag gör med det jag hör och lär mig. Det finns ett judiskt uttryck ”Shema laasotam” hämtat från 5 Mosebok 5:1 och som skulle kunna översättas till ”Höra och Göra”. Detta leder tankarna till Jakobs brev 1:22 där det står: ”Var ordets görare, inte bara dess hörare”.

Vi tror att du kan få många tips när du surfar runt på hemsidan, men här nedan följer några konkreta exempel.

Bli medlem

Vänd på kortet och läs mer
Vi hoppas att du som ung vill stå med oss i vårt arbete och där får du som medlem i Israels Vänner möjlighet att vara till välsignelse och betyda mycket. Som medlem får du regelbundet nyheter från ”Varför Israel?” och blir automatiskt prenumerant av Israels Vänners tidning Israels Vän. Du får ökad kunskap och håller dig orienterad om vad som händer i Israel utifrån dagsläget och det bibliska perspektivet.
Bli medlem

Upptäck och fördjupa

Vänd på kortet och läs mer
Kunskap är en viktig nyckel till förståelse när det kommer till vad Bibelordet säger om Israel. Vi vill hjälpa och stötta dig som ung i ditt kunskapssökande. Hemsidan är full med bra studiematerial och tips för dig som vill upptäcka och fördjupa dig om vad Bibelordet säger om Israel.

Res till Israel

Vänd på kortet och läs mer
En resa till Israel är svår att jämföra. Det blir konkret och förståelse för vad Bibelordet säger faller på plats på ett unikt sätt. Vandra på Bibelns blad. Vi erbjuder olika resor för unga samt ledare för unga och möjligheten finns att anordna resor för din församlings ungdomar.
Res till Israel

Be & välsigna Israel

Vänd på kortet och läs mer
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och något som varje troende kan göra är att i enlighet med Herrens uppmaning be för och välsigna Israel och det judiska folket.

Stå upp för Israel

Vänd på kortet och läs mer
Jesaja 62 berättar om väktarna på Jerusalems murar som inte tystnar förrän Herren upprättar staden till en lovsång på jorden. Detta vill vi lyda och följa och uppmana till. Israels Vänner vill genom arbetet ”Varför Israel?” forma en generation som agerar med hjärta och övertygelse; en generation som kommer att ”säga något gott om Israel” på alla möjliga plattformar och på alla möjliga sätt.

Stå upp mot felaktigheter

Vänd på kortet och läs mer
När du har samlat på dig sakliga fakta så behöver den delas vidare, inte minst genom att stå upp mot felaktigheter när de sprids. Idag är sociala medier en kanal för dessa felaktigheter som drabbar Israel och det judiska folket. Då är det viktigt att inte hålla tillbaka utan att motiverad av kärlek stå upp där du finns, inte minst i sociala medier. Det är att välsigna Israel och det judiska folket på ett konkret sätt.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan