Vad är "varför Israel?" och

vilka är israels vänner?

varför Israel?

”Varför Israel?” är namnet på Israels Vänners arbete för unga. Vi vill genom vårt arbete väcka kärlek och intresse för Israel, då vår kärlek till Jesus driver oss att också älska Israel.

Varför-frågorna kring Israel kan vara många och som ung idag kan det av många olika anledningar vara en utmaning att förstå Israels centrala betydelse, då det trots Bibelns budskap inte är självklart att man talar om Israel i församlingen. När undervisning om Israel saknas i många kyrkor, tillsammans med ett samhälle som tycks bli alltmer Israelfientlig så är det inte lätt för unga idag att göra rätt val. Engagemang för Israel är bristande bland den unga generationen.

Israels Vänner vill genom arbetet ”Varför Israel?” ändra på detta. Vi vill ge den unga generationen en sund, biblisk uppfattning av Israel. Vi tror att ett hängivet och aktivt engagemang för Israel har en naturlig plats bland allt det fantastiska man som kristen är kallad till.

Vi vill erbjuda material och hjälpmedel till förståelsen kring Israels viktiga och unika roll genom Bibelhistorien, dåtid, nutid och framtid. Vi hoppas att du ska märka att det inte är ett sidoämne eller ett intresse för en speciell grupp kristna, utan en ytterst viktig pusselbit, inte bara för den personliga tron utan framförallt för Guds plan för hela mänskligheten.  Vi tror att det är helt avgörande, både för kyrkans och för Israels skull, att den unga generationen får ett hjärta för Israel och det judiska folket.

"Vi vill ge den unga generationen en sund, biblisk uppfattning av Israel."

Israels Vänner

Israels Vänner är en allkristen organisation som funnits sedan 1923. Dess vision är att med bibeln som grund och på ett relevant sätt väcka intresse och kärlek för Israel hos alla människor. Detta görs genom allt från bibelundervisning och kampanjer mot antisemitism till guidade resor i Israel.

Besök Israels Vänners hemsida för mer information.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan