Veckans: Vad tänker du?

Sara Ask

Vad tänker du på när du hör ordet Israel?

När jag hör ordet ISRAEL tänker jag på Guds egendomsfolk och det Guds mirakel detta land och dess folk är. De har varit förskingrade till jordens alla hörn och blivit förföljda men de har aldrig blivit utrotade. Idag har de fått komma tillbaka till sitt land. Jag känner också en stor tacksamhet för min frälsning och det faktum att jag är inympad i trädet. Israel är platsen för Jesu gärningar och när man besöker landet blir tron upplivad på nytt.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan