Veckans: Vad tänker du?

Tomas Dixon

Vad tänker du på när du hör ordet Israel?

Det som jag numera tänker mest på, när jag hör om Israel, är framtiden. Vår framtid. Församlingens. Hela världens.

Gud skapade allting och Han accepterar inte att Hans verk förstörs. Han kommer att återupprätta alltihop: människor, djur och natur. Och Hans verktyg för skapelsens återupprättelse är det judiska folket och deras land och huvudstad. Jag antar att Han kunde ha valt något annat sätt, men nu gjorde Han inte det.

Och det jag menar med ”verktyg” är inte bara det som redan har varit – att Jesus föddes som jude och att Bibeln skrevs av judar. Det som ännu inte har hänt är också jätteviktigt!

När Gud går i mål med sina planer handlar det om att Jesus kommer tillbaka för att regera som kung över hela jorden. Och det gör Han som judisk kung med Jerusalem som huvudstad.

Och när kommer Han? Ja, året vet vi inte. Men Jesus sa själv att det inte blir förrän judarna i Jerusalem och Israel välkomnar Honom som Messias. Det var det många som gjorde när Han kom första gången för 2000 år sedan men ändå bara en minoritet. Nästa gång blir det en stor majoritet!

Så när jag hör om Israel nu tänker jag på hur viktigt det är att vittna om Jesus i Israel – för att människorna där ska upptäcka att Han är Messias. Som Jesus sa: ”Ni ska få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg. 1:9) Först och främst ska det alltså vittnas i Judéen och Samarien, det som tidningarna kallar ”Västbanken” söder respektive norr om Jerusalem.

Och vilka är det som vittnar där idag? Det är de messianska, alltså Jesustroende judiska församlingarna. Ju bättre de lyckas desto snabbare kommer Jesus tillbaka. Och det behövs sannerligen, som världen ser ut! Så låt oss stötta våra messianska syskon – be för dem och bygga relationer med dem. De är bara två promille av befolkningen och har många emot sig. Det är tufft. Ska vi ställa upp?

/ Tomas Dixon, författare och förkunnare

PS Om du vill veta mer, så läs min bok ”Israel och hela världens framtid” som redan finns ute och nästa bok, ”Israel och våra församlingars framtid”, som kommer i början på nästa år, båda på Sjöbergs förlag.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan