One For Israel

”Det bästa sättet att välsigna Israel är med Jesus”

ONE FOR ISRAEL grundades 1990 som ett Bibelcollege och har sedan dess expanderat till ett mångfaciterat utåtriktat arbete med det uttalade målet att nå israeler med evangeliet om Jesus, träna och utrusta Hans lärjungar i Israel och att välsigna det israeliska samhället genom Jesu kärlek.

ONE FOR ISRAEL:s historia och arbete är en del av något mycket större – det mirakulösa upprättandet av det judiska folket och den mirakulösa enheten mellan judar och araber som tror på Jesus.

”Vi ser inte bara det fysiska upprättandet av Israel efter 2000 år i exil, utan även en andlig upprättelse sker mitt framför våra ögon. Det judiska folket återvänder till sin Gud och tar emot Messias i antal som inte skett sedan den tidiga kyrkan! Och inte bara det. Många araber tar emot Herren och många arabiska troende hittar en djup enhet med sina judiska bröder och systrar.

ONE FOR ISRAEL existerar just för arbetet inom detta mirakel.

Vi är judar och araber som tillsammans tjänar Jesus Messias, delar evangelium med Israel och världen, formar lärjungar, tränar ledare, och välsignar vårt samhälle i Jesu namn.”

Smakprov från One For Israel

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan