Bloggartikel - vad är grejen med israel?

Guds löften

Bibeln är full av löften, stora och små. Det finns löften om land, om frid, om ett fridsrike, om evigt liv. Och i centrum av alla dessa löften har vi vår Herre Jesus! Han som alla löften har fått sitt ”ja” i, vilket basically innebär att det är han som är själva uppfyllandet av löftena! Han är den välsignelse som skulle komma ur Abrahams släkt. Han är den kung som skulle komma och sitta på Davids tron. Han är den som har dött för att ge oss frid och evigt liv.

Vi får ta del av Guds rike här och nu och vi är kallade att utbreda det riket – men en dag ska Jesus komma och bli allt i alla, då kommer Guds rike kommer att vara fullt utbrett.

Bibeln är ovärderlig i att visa på hur Gud ger löften och håller dem. Det ger oss hopp och tro på att han också kommer att hålla de löften vi ännu inte sett uppfyllda…

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan