Bloggartikel - vad är grejen med israel?

Jesus ska komma tillbaka!

De flesta av oss har nog hört talas om att Jesus ska komma tillbaka. Men mycket har handlat om vedermödor och elände samt spekulationer och uträkningar om när allt detta ska inträffa. Det har gjort att man missar det bästa – nämligen det som Bibeln lovar ska hända efteråt!

Många har kanske istället valt att fokusera på något som känns mer påtagligt, nämligen vad som händer när vi dör. Men sanningen är att Bibeln talar väldigt lite om detta, det nämns bara i några enstaka bibelställen.

Den allra första berättelsen i Bibeln handlar om att Gud skapade världen och såg att allt var gott. Människan levde i harmoni med djur och natur och med Gud själv. Man behövde inte ens ha kläder på sig, så bekväm var man med sig själv och resten av världen. Ett sant paradis.
Men detta gick förlorat när människan valde att gå sin egen väg och slutade att lyssna på Gud.

Resten av Bibeln, skulle man kunna säga, handlar om hur Gud försöker återskapa det här för- hållandet mellan honom själv och människan. Den totala närvaron av Guds kärlek, godhet och frid som kommer när vi ger oss själva helt till honom.

Vi får följa en röd tråd av löften om välsignelse till alla folk och om ett rike där fred och frihet ska råda. Ett återställande av Paradiset helt enkelt.

Det sägs att av alla profetior i Bibeln så handlar ca 300 om Jesu ankomst. Av dessa handlar hela 200 stycken om hans ANDRA ankomst. Jesu lärjungar kände mycket väl till dessa profetior och trodde länge att allt skulle ske samtidigt, att tiden nu var inne för det utlovade riket. Men Jesus fick då förklara för dem att Guds rike är som ett frö som måste sås för att kunna växa upp.

Hans första ankomst var för att kunskapen om Guds nåd skulle bli känd och för att vi, genom Jesu offer skulle kunna få tillgång till alla löften.

Vi behöver bara ta en snabb blick ut i världen för att inse att det finns ett desperat behov av fred och frid och i den här tiden är det vårt uppdrag att genom den helige Ande vara bärare av Guds rike. Det var det uppdrag som Jesus gav lärjungarna och oss innan han lämnade jorden.
Och den helige Ande är livsviktig i det här uppdraget! Paulus lär oss att Andens frukter är precis det som kännetecknar Guds rike: frid, kärlek, glädje osv.

Lärjungarna verkade mot slutet börja förstå att det inte var dags för fridsriket riktigt än, för de började fråga om hur det kom- mer att vara när han kommer tillbaka och hur de ska göra sig redo.
Jesus gav dem era tecken att vara uppmärksamma på och era tips på hur de skulle göra sig redo. Ett bra råd kan vi hitta i Lukas 12:35 där det står att vi ska spänna bältet om livet och hålla våra lampor brinnande.

Jag tror att Jesus uppmanar oss att i denna syndens och dödens tidsålder, hålla vår tro levande och brinnande genom att sprida det glada budskapet, att göra Guds vilja i den Helige Andes kraft. Då kommer vi att vara redo när han kommer för att ta oss in i den nya tidsåldern av liv och frid, det paradis som jorden var tänkt att vara. Då är vi redo och kan med längtan stämma in i Bibelns sista ord: Amen, kom Herre Jesus!

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan