Bloggartikel - vad är grejen med israel?

”Men en israelisk stat är väl inte Guds plan?”

Det verkar finnas en hel del förvirring bland kristna av alla sorter ifall en israelisk stat, och att ge sitt stöd till en sådan, verkligen är bibliskt. Med andra ord; om Gud verkligen vill att vi ska stödja en sekulär judisk stat.

Jag tycker man kan närma sig detta med att börja konstatera vissa utgångspunkter, speciellt i förhållande vad Bibeln säger, eller inte säger. Exemplen kan göras många men jag tar upp det viktigaste här.

Den kristne, alltså den som säger sig tro på Jesus som den judiske Messias, bör börja med Jesus som utgångspunkt.

Det vi väntar på först och främst är hans återkomst. Varje månad firas nattvarden i kristna församlingar och kyrkor världen över, av just den anledningen; att vi ska komma ihåg att han kommer tillbaka. Men kommer han som en kraft, ande eller som en fysisk person?

Beroende på hur du som kristen svarar på den frågan blir också svaret på hur du ser på Israel. Jag kan förstå att Israel inte är viktigt för den som tänker sig Jesus som en ande som kommer för att förandliga världen och oss. Men Bibeln talar om kroppens uppståndelse precis som Jesus uppstod kroppsligen.

Precis som Jesus är en levande person så är också Israel ett levande folk som samlas i det land Gud gav dem för evig tid, nu i väntan på Messias återkomst.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan