Varför provoceras jag av Israel?

Frågan kan så klart ha många svar. Men varför det finns så mycket olika former av provokation när det kommer till Israel, verkar ändå oftast bottna i detta: För att det är utvalt av Herren.

Hur man än ser på det, så är Gud oupplösligt länkad med Israel, och kommer alltid att vara det. Detta är något som irriterar många. Några är bittra över faktumet att Herren valde en särskild nation bland alla andra nationer. Eller faktumet att Israels folk (precis som hela mänskligheten) alltid har varit oförtjänta av Guds nåd. Men att hata det som Gud har utvalt, blir ett hat riktat mot Gud själv. Det judiska folket påminner mänskligheten att man måste förlita sig på Gud, vilket går emot världens sätt att tänka.

Det är viktigt att vi känner till detta hat, antisemitism och antisionism, för att inte ryckas med i det. En kärleksfull inställning till det judiska folket är tyvärr allt annat än självklar, även bland kristna.

Om vi tar en blick i backspegeln ser vi en oerhörd smärtsam kyrkohistoria när det kommer till behandlingen av judar. Många av våra upphöjda kyrkofäder var utpräglade antisemiter och förföljelsen av judar systematiserades tidigt av kyrkan. Även islam tog senare dessa idéer i beaktning.

Vi vet också att kyrkans passivitet och direkta stöd var en viktig del för Hitlers och nazisternas frammarsch.

Det finns ett antisemitiskt arv i vår kyrkohistoria både internationellt och nationellt och det är en stor utmaning att genomlysa och ta itu med detta. Vi bör våga ställa frågan om det fortfarande finns tankemönster som på ett felaktigt sätt styr predikningar och ensidiga uttalanden till nackdel för det judiska folket och staten Israel.

Det är alltigenom bibliskt att stå emot hatet mot det judiska folket, det är Herrens uppmaning genom Bibelordet gång på gång. Detta folk som vi har valt att koppla med, och av samma arv fått ta del av, i tron på Israels Gud.

Det finns mycket konkret vi kan göra för att stå emot antisemitism och antisionism och här följer två viktiga saker:

1. Be

Vi får inte underskatta vikten av bön. Vi behöver följa Bibelns uppmaning och be för Israel och det judiska folket som möter motstånd av antisemitism och antisionism över hela världen. Vi måste även be för dem som har fastnat i ett nät av bitterhet och lögner. Be för kristna som är blinda och inte ser sanningen om Guds hjärta för sitt folk. Vi kan vara säkra på att bönerna når Faderns hjärta, för när vi ber i överensstämmelse med Hans vilja så hör Han oss och Han kommer att svara.

2. Stå upp för sanningen och gå emot lögnerna

Det finns många lögner som smutskastar Israel och det judiska folket. Det är inte sant att Israel är en apartheidstat eller att de begår folkmord. Israel gör istället allt de kan för att undvika att döda civila och lögnerna som säger det motsatta eldar på hatet. Det är viktigt för oss var och en att ta reda på vad som är sant istället för att ensidigt tro på allt. När vi får reda på sanningen, låt den bli känd.

Det finns ett hebreiskt uttryck som på svenska skulle översättas till ”Höra och göra”. Det är ovärderligt att samla på sig erfarenhet och kunskap, för att sedan informera, berätta och dela den vidare.

I tider då minnet av Förintelsen bleknar och ondskefullt ifrågasätts har vi ett stort ansvar att föra minnet vidare eller som Göran Perssons initiativ uttrycker det: ”Om detta må ni berätta”. Det är en sanning vi alltid måste stå upp för.

Låt oss hjälpa till i kampen mot antisemitism. Låt oss alltid förmedla sanningen och avslöja lögnen.

Läs vidare

Diskussion

1. Vad provoceras du av när det kommer till Israel?

2. Känner du att antisemitism är påtagligt?

3. Vilka motåtgärder kan du som kristen ha mot antisemitism?

Nästa fråga

Varför ska Jesus komma tillbaka till Jerusalem?

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan