Varför ska Jesus komma tillbaka till Jerusalem?

”På den dagen ska Han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut.”

Sakarja 14:4

Vi väntar på världshistoriens största comeback som kommer att ske i och med att Jesus sätter sina fötter på Olivberget i Jerusalem. Varför Jerusalem?

Just för att Herren har utvalt Jerusalem (än en gång, Sak 2:12) så är staden fortsatt väldigt viktig i vår tid. Staden förbereds på olika sätt inför Jesu återkomst.

På grund av detta är Jerusalem ständigt ett hett ämne som omnämns i rubriker världen över. Så har det också varit historiskt.

Jerusalem är historiens mest omtvistade stad och en plats många velat erövra. Assyrierna, egyptierna, babylonierna, grekerna, romarna, bysantinerna, perserna, araberna, korsridarna, turkarna och jordanierna har alla gjort anspråk på staden. Geografiskt har staden alltid legat vid sidan om de stora handelsvägarna och den har aldrig haft något strategiskt värde att tala om. Om det endast hade handlat om fysiska krig, så skulle det vara svårt att se logiken bakom erövringarna. Förklaringen är att kriget sker på ett andligt plan och Herren själv har förklarat att Han ska bo mitt i Jerusalem (Sak 8:3). Alltså förstår vi att djävulen hatar denna plats mer än någon annan. Trots att han inte kan vinna slaget om Jerusalem, så försöker han på alla sätt att gå emot Herrens frälsningsplan som kommer att fullbordas vid Messias ankomst.

Många av Bibelns profetiska texter talar om Jerusalems betydelse i den yttersta tiden:

”Jerusalem, Jerusalem... Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är Han som kommer i Herrens namn.”

Matteusevangeliet 23:37-39

Precis som Gamla Testamentets profeter så förutsäger Jesus att det judiska folket ska förskingras ut över hela världen. Men det stannar inte där. Han profeterar även att det kommer dagar av upprättelse för det judiska folket, i Jerusalem.

Det blir en fysisk upprättelse när de kommer tillbaka till sitt land och sin stad. Det blir också en andlig upprättelse då de kommer tillbaka till sin Gud, till sin fulla kallelse. ”…för jag säger er (Jerusalem): Härefter kommer ni inte att se mig, förrän ni säger: Välsignad är Han som kommer i Herrens namn (Baruch Haba BeShem Adonai).”

Konflikten om Jerusalem och Israel handlar inte om ett litet landområde utan om en fiende som med alla medel vill hindra att Guds frälsningsplan ska fullbordas, att Messias ska komma tillbaka. Världens fokus kommer allt mer att sättas på staden:

”Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne.”

Sakarja 12:2-3

En mäktig profetia om att allas ögon ska vara riktade mot Jerusalem. Alla folk ska församla sig mot staden och i samma kapitel läser vi om Herrens domsvarning över dessa. En profetia som inte är så lätt att ta in, men Herrens ord talar ut denna verklighet för oss.

Händelserna i Israel och i synnerhet Jerusalem är viktiga tidstecken för oss och Herren kommer att visa sin trofasthet genom allt! Vi har all anledning att längta tills dagen då kungarnas Kung kommer tillbaka till sin stad, Jerusalem.

Läs vidare

Diskussion

1.Vad tänker du om att Jesus ska komma tillbaka?

2. Guds rike, här och nu eller i framtiden?

3. Varför är bön för Jerusalem viktig? Vad tror du?

Nästa fråga

Varför ska jag som kristen bry mig om Israel idag?

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan