Varför ska jag som kristen bry mig om Israel idag?

”…Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig, och du ska bli upprättad, du jungfru Israel.”

Jeremia 31:3-4

Herren gör här en mäktig kärleksförklaring. Om Guds kärlek till sitt folk och land är sådan, borde vi väl som Hans lärjungar inte dra åt samma håll? En konsekvens av att älska Herren blir att älska Hans folk, Israels folk, det judiska folket. Så här uttrycker Sebastian Stakset det i sin bok ”Bara ljuset kan besegra mörkret” i samband med sin omvändelse till tron på Jesus:

”När jag växte upp pratade de flesta illa om Israel. Vart man än kom i världen hade någon något elakt att säga om Israel. Men jag hade blivit frälst av Israels Gud. Han hade räddat mitt liv. Jag var tacksam och ville resa för att välsigna landet. Bibeln säger att judarna är Guds utvalda folk.”

Sebastian Stakset

Om man funderar på varför man som kristen ska bry sig om Israel, ha ett engagemang för Israel, så finns det en grundläggande anledning och det är Guds trovärdighet. Hans ord och hela Hans existens sätts nämligen på spel om Hans löften till Israel och det judiska folket inte skulle gälla. Vad av det andra i Bibeln som vi upplever som grunden för vår tro skulle vi då kunna lita på? Det är en viktig fråga att ställa, för på samma sätt som Herren behandlar Israel, på samma sätt behandlar Han oss. Om Han kan förkasta sitt förbund med Israel, så kan Han även göra det med sitt förbund med oss. Men det är inte Guds karaktär.

I frågan om varför man ska bry sig om Israel, så kan man också likna det med ett fartyg. Världen tar i stor utsträckning ställning mot Israel, med alltifrån smutskastning i media till mängder av FN-resolutioner (anmärkningar och fördömanden i samband med konflikthantering)  som årligen drabbar landet. Detta gör att ”fartyget” lutar. Israel visar på ett tydligt sätt att det som är utvalt av Herren inte accepteras av den här världens rådande andemakt. Väljer vi att stå neutrala och ”hålla oss på mitten”, där vi inte tar ställning, så blir det kanske mindre kostsamt och är ”det rätta” i världens sätt att se på det. Men det är en ställning som inte håller inför Herren.

För att få någon sorts balans i vad som sägs och hur Israel och det judiska folket behandlas, så får vi alltså inte hålla oss på mitten av ”fartyget”. Istället får vi följa uppmaningen från Herren som gång på gång genom sitt ord säger att vi ska stå upp och välsigna Israel. På så sätt förändrar vi obalansen och lögnerna som vilseleder många. 

Ett annat sammanhang som talar om det här är berättelsen i Ruts bok. Judinnan Noomi och hennes sonhustrur Orpa och Rut skulle bryta upp från Moabs land efter hennes mans och söners bortgång och återvända till sin hemstad Betlehem. De moabitiska kvinnorna Orpa och Rut vill följa med henne och Noomi ber dem vända tillbaka till sina hem, vilket Orpa också gör. Hon gjorde ”det rätta” enligt samhällets tänkande. Rut däremot gjorde det kontroversiella.

”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud.”

Rut 1:16

Denna handling ledde till en enorm välsignelse och var det rätta i Guds ögon. Idag har vi samma val! Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Återigen ser vi kopplingen mellan Herren och Hans folk. När vi valt att följa Israels Gud så har vi också valt att koppla med det judiska folket och stå tillsammans med dem.

För som Jesu lärjunge får inte Bibelns sanningar om Israel och det judiska folket bli ett ämne vid sidan om tron, ett särintresse för en speciell grupp kristna. Istället får sanningarna leda oss in i en djupare förståelse om vad som ligger på Guds hjärta och en djupare personlig relation med vår Herre och Frälsare Jesus. Ruts modiga kärlek för Noomis folk, det judiska folket, och deras Gud, Israels Gud, gick inte obemärkt förbi och det kommer inte heller vår kärlek till Herren och Hans folk att göra.

Läs vidare

Diskussion

1. På vilket sätt är Israel viktigt i din kristna tro?

2. Finns det några ”risker” med att inte ha ett engagemang för Israel?

Video

Nästa fråga

Varför talar bibeln så mycket om israel?​

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan