Varför ska jag välsigna Israel?

Gud är kärlek. Han älskar därför att Han älskar. Han utväljer därför att Han utväljer. Alltid med syfte att välsigna. I sin stora nåd har Herren utvalt Israel för att de ska bli en välsignelse för jordens alla folk och på så sätt uppenbara sig själv för världen.

Ständigt påminner Bibelordet oss om detta och låter oss få veta att Herrens plan består för evigt (Psalm 33). Vi är var och en utvalda att vandra på den här jorden som Jesu lärjunge. Herrens uppmaning att välsigna Israel gäller oss alla. Det är en fantastisk påminnelse om att Herren tar ditt liv på allvar. Du är viktig och det bästa du och jag kan göra med våra liv är att säga till Jesus: ”Ske inte först och främst min vilja, utan ske Din vilja i mitt liv”. Att alltid låta Herren och Hans ord få stå i centrum.

Vi vet redan att det är många som fördömer Israel. Det är lätt att påverkas, men vi ska inte låta oss dras med i kören och dess budskap. Det är inte från Herren, det är inte på Hans hjärta.

Redan i Första Moseboken 12 uppenbarar Gud sin plan med mänskligheten. För ca 4000 år sedan talar Han om för ett äldre par, Abram och Saraj (senare Abraham och Sara), att de ska bli ett folk, det judiska folket och att de ska få ett land, landet Israel och att det här kommer att bli en central punkt för hela världshistoriens utveckling. Hela processen kring det här kommer att leda till välsignelse för människor från alla jordens folk.

”HERREN sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”

Första Moseboken 12:1-3

Den som välsignar detta utvalda folk och land kommer själv att bli välsignad. Samtidigt verkar Guds tröskel vara låg för den som går emot Hans befallning. Grundtexten säger att den som ”talar illa om, nonchalerar” kommer istället att uppleva förbannelse. Det är en andlig lag, vad man sår får man skörda.

Vi behöver påminna oss om de grundläggande fakta som Bibeln ger oss om Israel. Guds kärleksfulla förbund med det judiska folket och med Israel är ett evigt förbund. Utifrån Bibelordet förstår vi att när man välsignar och står upp för Israel och judiska folket så innebär det inte att man är emot någon. Tvärtom, att välsigna Israel och det judiska folket är det bästa valet för alla parter.

En viktig och konkret uppgift i att välsigna Israel och det judiska folket är genom vår bön.

”För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag inte unna mig någon ro förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning som ett brinnande bloss. Folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn, som HERRENS mun ska bestämma. Du ska vara en härlig krona i HERRENS hand, ett kungligt diadem i din Guds hand. Du ska inte mer kallas "den övergivna", ditt land ska inte mer kallas "ödemark", utan du ska heta "min kära" och ditt land "den äkta hustrun", för HERREN har dig kär, ditt land har fått sin äkta man. För som när en ung man gifter sig med en jungfru, så ska dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum jublar över sin brud, så ska din Gud jubla över dig. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro, och ge Honom ingen ro förrän Han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.”

Jesaja 62:1-7

Bibeln lär oss att be om frid över Jerusalem (Ps 122:6). Det innebär att be om den helige Andes utgjutande över Jerusalems invånare och över hela landet. Det är att be om Fridsfursten Jesus ankomst. Det är att be för de omgivande länderna som Herren också har lovat att välsigna. Det är att påminna Herren om Hans löften och ödmjukt be Honom uppfylla dem, precis som några av Bibelns troshjältar har bett. Att be om frid över Jerusalem är ytterst sett att be om frid över hela världen. Det är att be om Kungens ankomst till Jerusalem och Hans rikes ankomst, så som Jesus lärde oss att be i Herrens bön.

I Guds plan återstår en utlovad upprättelse av Israel. Herren förutsa dessa händelser i sitt ord och eftersom Hans löften är trofasta mot oss så kommer Han att visa sin trofasthet mot Israel. Vi har ett uppdrag i att välsigna Israel och stå vid deras sida och vi har var och en därför en viktig roll att spela i deras upprättelse.

Läs vidare

Diskussion

1.Vad innebär det att välsigna Israel?

2. Är välsignelsen av Israel en viktig del i livet som kristen?

3. Har du upplevt välsignelse i ditt liv när du har välsignat Israel?

Video

Nästa fråga

Varför har Israel blivit ett sidoämne i kyrkan?

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan